Zápisnica 05.03.2014

zo stretnutia výboru Sekcie mladých chirurgov (SMCH) konaného dňa 05.03.2014 v Bratislave

Prítomní:  Duchoň, Huľo, Mayer, Rybár, Slobodník, Strelka, Záhradník

Program :

 • Prezencia prítomných členov výboru SMCH
 • Prerokovanie organizácie akcie pod záštitou SMCH- postgraduálny vzdelávací kurz s laparoskopickým workshopom s názvom: laparoskopický deň mladého chirurga 2014, pozvánka a program ako śúčasť prílohy, miesto konania: Hotel Kormorán ,Śamorín v termíne 25.4.2014
 • Financovanie akcie z prostriedkov od fy.Covidien (6000 €) a fy.Storz (1000 €), dohoda o spolupráci medzi SCHS(SLK) a občianskym združením Medical Vision
 • Dohoda o finančnom ohodnotení prednášajúcich, prednášajúci členovia výboru SMCH bez odmeny, ostatní prednášajúci budú odmenený honorárom 300 € jako aj ohodnotenie akcie kreditmy SACCME pre účastníkov
 • Opätovné odprezentovanie požiadavky na účasť na zasadnutiach výboru SCHS, prizvanie jedného z členov výboru SMCH na zasadnutia SCHS ako aj pripomenutie 50% zľavy z konzgresových poplatkov na akciách pod záštitou SCHS

Vypracoval:  Duchoň

 

                                                          Zápisnica 01.10.2013

zo stretnutia výboru Sekcie mladých chirurgov (SMCH) konaného dňa 01.10.2013 v Banskej Bystrici

Prítomní:  Duchoň, Mayer, Slobodník, Strelka, Záhradník

Program :

 • Prezencia prítomných členov výboru SMCH
 • Zhodnotenie volieb a ustanovujúcej schôdze výboru SMCH, analýza členov, diskusia o nábore nových členov do SMCH
 • Analýza a rozbor českej sekce mladých chirurgu
 • Analýza a kontrola stanov SMCH
 • Odprezentovanie požiadavky na účasť na zasadnutiach výboru SCHS, prizvanie jedného z členov výboru SMCH na zasadnutia SCHS
 • Pečiatka SMCH, Logo SMCH, používanie loga a pečiatky ako aj podpisového práva
 • Plánovanie aktivít SMCH na rok 2014, taktika, manažment aktivít, garancia podujatí, vízia
 • Prerokovanie požiadavky týkajúcej sa webovej stránky SMCH a upgrade webovej stránky SCHS s uvedením SMCH, na ktorej požiadavka na zverejnenie stanov a aktivít
 • Prerokovanie financovania SMCH, zriadenie podúčtu- SMCH, spravovanie účtu, podpisové právo

 

Vypracoval:  Duchoň