XX. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

07.10.2021 09:00

Dobrý deň prajem.

Dovoľujeme si Vás opäť osloviť s pozvánkou na účasť na česko-slovenskom kongrese "XX. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc."

Tento chirurgický kongres, ktorý už má svoju tradíciu a pevné miesto v kalendári odborných akcií, usporadúvame každoročne (aj keď v pandemickom roku 2020 sa kongres neuskutočnil). Pravidelne sa kongresu zúčastní okolo 200-300 lekárov a sestier.

V tomto roku ho pod záštitou hlavného odborníka MZ SR pre chirurgiu prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc., generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu Ing. Tomáša Alschera, MPH a vedeckého sekretára SCHS a prednostu Kliniky chirurgickej onkológie SZU a Národného onkologického ústavu v Bratislave prof. MUDr. Daniela Pinďáka, PhD. organizujeme v dňoch 7.-8. októbra 2021 v Bratislave, v hoteli Devín****.

Organizátormi sú Sekcia mladých chirurgov Slovenskej chirurgickej spoločnosti,  Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava a Národný onkologický ústav, Bratislava.

Témy kongresu sú stanovené nasledovne:

Onkochirurgia

Miniinvazívna chirurgia

Novinky v perioperačnej starostlivosti - ERAS

Novinky v liečbe kolorektálneho karcinómu

Traumatológia

Cievna chirurgia

Hrudníková chirurgia

Sesterská sekcia

Vária 

Bližšie informácie ku kongresu, registrácii, odborným témam a ubytovaniu nájdete v pozvánke a na webovej stránke www.mladychirurg.sk

Uzávierka prihlášok k aktívnej účasti je stanovená na 20. septembra 2021. Program je stále otvorený a k pasívnej ako aj aktívnej účasti je možno sa stále registrovať.

Láskavo Vás prosíme o sprostredkovanie tejto informácie - preposlanie linku Vašim kolegom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami či s Vašimi kolegami čoskoro v Bratislave!

S úctou a pozdravom za organizačný výbor

           MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH
              Prezident kongresu mladých chirurgov 2021
              Predseda sekcie mladých chirurgov SCHS