XV. Dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

05.06.2015 07:30

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe úspešnej tradície našich spoločných stretnutí, ktoré majú svoje miesto v každoročnom kalendári odborných akcií SCHS a ČCHS Vás pozývame na budúcoročné XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. v Bratislave. Odborný program sa bude venovať aktuálnym tématickým okruhom, dovoľujeme si Vás preto týmto pozvať k aktívnej, ale aj pasívnej účasti na našom kongrese. Veríme, že si z týchto dvoch kongresových dní odnesieme nové poznatky a námety a v konečnom dôsledku tým prispejeme k rozvoju nášho odboru.

Témy kongresu : Onkologická chirurgia, Varia, Posterová sekcia

Miesto konania a ubytovanie: Hotel Devín, Riečna 4, 811 02 Bratislava,    web: www.hoteldevin.sk

                                                Hotel Avance, Medená 9, 811 02 Bratislava,   web:  www.hotelavance.sk

Rezervácia ubytovania Hotel Devín : poslať vyplnený rezervačný formulár na reservations@hoteldevin.sk , pridať poznámku “ KMCH 2015 ”

Rezervácia ubytovania Hotel Avance : poslať rezervačný mail na hotelavance@hotelavance.sk , pridať poznámku “ KMCH 2015 ”

Cena za ubytovanie: Hotel Devín 119 € /dvojpostelová izba , Hotel Avance 85 € /dvojpostelová izba  

Cena za večeru: 25 €

Kongresový poplatok: 0 €

Poplatok za ubytovanie a večeru si hradí každý účastník individuálne.

Rezervacny formular_hotel Devin.pdf

Aktívna účasť ukončená, prihlášky k pasívnej účasti: do 10. 5. 2015

Ďakujeme, tešíme sa na Vašu účasť,

                                               organizačný výbor kongresu.

Kontaktná osoba: MUDr. Robert Duchoň, Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ Bratislava, Klenova 1, 833 10 Bratislava, tel.: +421 949 20 10 31, e-mail: robert.duchon@nou.sk