X. Kongres miniinvazvnej chirurgie s medzinárodnou účasťou a XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

19.11.2020 09:00

Miesto: Hotel Partizán, Tále Termín konania: 19. -20.11.2020

Téma: Videokazuistiky "Ako to robím ja" (1.deň), zaujímavé kazuistiky + Live prenos (2.deň)
Viac informácií na www.sech.sk