(UPDATE ) X. Kongres miniinvazvnej chirurgie s medzinárodnou účasťou a XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

03.06.2021 09:00

 

PROGRAM: ODBTALE2021.doc
 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

srdečne vás pozývame na X. Kongres miniinvazívnej chirurgie 
XXXVI Stredoslovenské chirurgické dni3. - 4. jún 2021, hotel Partizán, Tále. 
 
Ubytovanie je povolené pre 2 os/izba, je možné si ho objednať na rezervacie@partizan.sk (Hotel je rezervovaný pre kongres). 

V prípade, že hotel bude plný, alternatívna možnosť je susediaci hotel Stupka. 

Prihlasovanie na účasť a viac informácií na www.sech.sk v časti kongres. Prosíme o čo najskoršiu registráciu. 

RÚVZ poslalo vyjadrenie, že podujatie evidujú. Účastníci buď budú mať potvrdenie o prekonaní ochorenia alebo o zaočkovaní alebo budú mať čerstvý test.

Tešíme sa na vašu osobnú účasť.

Za organizátorov podujatia,       s pozdravom

MUDr. Barbara Mrázová
+421918964357