X. Kongres miniinvazvnej chirurgie s medzinárodnou účasťou a XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

03.06.2021 09:00

 

Miesto: Hotel Partizán, Tále Termín konania: 03. - 04.06.2021

Téma: Videokazuistiky "Ako to robím ja" (1.deň), zaujímavé kazuistiky + Live prenos (2.deň)
Viac informácií na www.sech.sk

Registračné poplatky:
Lekári 50, - Eur
Lekári do 35 rokov 30, - Eur
Sestry - nečlen SKSaPA 15, - Eur
Sestry - člen SKSaPA 10, - Eur
Prezentujúci autor prednášky 15, - Eur
Ubytovanie na rezervacie@partizan.sk
(Hotel je rezervovaný pre kongres)