Výbor po voľbách

04.06.2019 13:19

predseda SMCH – MUDr.Miroslav Tomáš, PhD.

podpredseda SMCH- MUDr.Robert Duchoň, PhD.

vedecký sekretár – MUDr.Lukáš Záhradník

členovia  výboru SMCH – MUDr.Veronika Vlčková,PhD., MUDr. Júlia Valičková ( náhradníčka za dr.Mayera)