XVII. STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV NA MORAVE

21.05.2015 07:30

Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenská chirurgická spoločnosť, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká společnost chirurgie ruky, ČLS JEP – Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Vás srdečně zvou na XVII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, které se koná 21.-22. května 2015 na Skalském dvoře u Nového Města na Moravě.

Uzávierka prihlášok aktívnej / pasívnej účasti : 28.2.2015

www.setkanichirurgu.cz/

pozvanka.pdf