XVI. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

09.06.2016 10:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mladí chirurgové,

Co nejsrdečněji si Vás dovolujeme pozvat na XVI. dny mladých chirurgů prof. MUDr. S. Čárskeho, DrSc., které se budou konat ve dnech 9. a 10. června 2016. Kongres se bude konat tradičně v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi.

Témata kongresu byla zvolena tak, aby se dotkla každodenní problematiky řešené na chirurgických pracovištích z oboru všeobecné a úrazové chirurgie. Prostor bude také vyhrazen i pro cévní, dětskou chirurgii a kardiochirurgii.

 

Ubytování je zajištěno přímo v hotelu Jezerka a je nutné se osobně registrovat on-line na jezerka.cz/rezervace-pokoje/mladi-chirurgove-2016 Stravu si můžete rezervovat na jezerka.cz/rezervace-pokoje/mladi-chirurgove-2016-strava .Heslo pro přihlášení do systému rezervace je chirurg.

Registrace k aktivní i pasivní účasti je možná na oficiální internetové stránce www.mladychirurg.cz. V přihlášce k aktivní účasti prosím uveďte název přednášky, autorský kolektiv a krátký abstrakt (max. 150 slov). Podmínkou účasti je věk prezentujícího autora do 40 let.

S pozdravem 

                            doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D., organizační výbor sekce mladých chirurgů ČCHS