Dosiahnuté výsledky SMCH

05.12.2013 17:00

Účasť na výbore SCHS 5.12.2013, bod.č.2

Informácia zo Sekcie mladých chirurgov SCHS

Referoval MUDr. Mayer, ktorý oznámil výsledky volieb do výboru Sekcie mladých chirurgov pri SCHS uskutočnených na ostatnom dni mladých chirurgov v Senci. Súčasne požiadal výbor SCHS o súhlasné stanovisko k zníženiu poplatkov pre mladých chirurgov-členov Sekcie mladých chirurgov na odborných podujatiach garantovaných SCHS. Návrh bol jednomyseľne schválený.

Ďalej informoval výbor SCHS o pripravovaných vzdelávacích aktivitách pre mladých chirurgov-členov Sekcie mladých chirurgov, ktoré budú minimálne 1x ročne s odborným vedením členov výboru SCHS.