41. zjazd českých a slovenských chirurgov, 7. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou

10.09.2015 14:00

Vážené kolegyne a kolegovia,         

číslo 41 v názve spoločného zjazdu českých a slovenských chirurgov evokuje jedine to, že okrem spoločných koreňov chirurgických odborov na oboch stranách rieky Moravy neustále a pravidelne vzájomne kooperujeme v snahe o aktuálnu vysokú úroveň chirurgického odboru v srdci Európy.

Hlavným motívom spoločného stretnutia je optimálny chirurgický výkon u pacienta vo vysokom veku. Uvedená problematika zvyčajne nebýva centrom pozornosti chirurgických kongresov a populačné prognózy na našom kontinente čoraz naliehavejšie vytvárajú objednávku na stanovenie hranice, či červenej nite pre optimálny chirurgický manažment multirizikového starého pacienta s obmedzenými rezervami adaptácie na záťaž chirurgickej liečby. Všetci aktívni chirurgovia si uvedomujú, že paušálne uplatnenie chirurgických guidelines a EBM nemusia viesť k úspešnej liečbe a namiesto uzdravenia v lepšom prípade je trvalé výrazné oklieštenie kvality života. Veríme, že náš spoločný zjazd prispeje k správnemu výberu chirurgickej liečby z hľadiska miery rizika a optimálneho výsledku pre pacienta.

Rýchly dynamický rozvoj a zmeny v chirurgickej praxi sú dôvodom pre druhú nosnú tému v zmysle nových úspešných chirurgických metód. Účastníci určite pozorne prijmú všetky informácie od kolegov, ktorí im predložia vlastné priekopnícke skúsenosti a výsledky. Repetitio est mater studiorum je platné v každom cechu, na druhej strane témy nášho stretnutia umožňujú aj netradičné pohľady a zamyslenie nad našou prácou a jej efektívnosťou - hlavne pre pacienta. Veríme, že to druhé bude dominantnou zložkou.

Náš spoločný zjazd sa bude konať v kongresovom aj rekreačnom hoteli Senec, priamo na brehu Slnečných jazier, v prírodnom prostredí len na skok diaľnicou od ruchu hlavného mesta. V rámci možností vychádzame v ústrety ako prezentujúcim autorom, tak aj registrovaným mladým českým a slovenským chirurgom. Veríme, že aj vo voľných chvíľach si každý účastník nájde svoju možnosť pre relaxáciu, oddych, či športovanie v atraktívnych areáloch, ale aj diskusie pri spoločenskom večierku s ďalším prehĺbovaním vzájomných vzťahov.

Týmto úprimne pozývame všetkých záujemcov na 41. zjazd českých a slovenských chirurgov. Za organizačný výbor všetkých pozdravuje

prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

                                         www.cschk2015.sk