41. zjazd českých a slovenských chirurgov, 7. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou

10.09.2015 14:00

 Online registrácia prednášok do                           30.06.2015 !      

       www.cschk2015.sk