bankové spojenie SMCH:

VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SK

číslo účtu: 4532 012/0200

variabilný symbol: 13-9999/02196

IČO: 00178624

DIČ: 2020795689

webmaster:

MUDr. Lukáš Záhradník - zodpovedný za webstránku SMCH 

lukasszahradnik@gmail.com