Výbor SMCH

Kontaktujte nás

AKTUALITY

Dobrý deň prajem. Dovoľujeme si Vás opäť osloviť s pozvánkou na účasť na česko-slovenskom kongrese "XX. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc." Tento chirurgický kongres, ktorý už má svoju tradíciu a pevné miesto v kalendári odborných akcií, usporadúvame každoročne (aj keď v...

REGISTRÁCIA KMCH 2021

www.mladychirurg.sk/welcome

KMCH 2019